profile image

Arnold Schnittger

Vorsitzender von Nico Farm e.V.